RƯỢU ROYAL SALUTE 21 NĂM SNOW POLO EDITION - 700ml / 40%

RƯỢU ROYAL SALUTE 21 NĂM SNOW POLO EDITION - 700ml / 40%

Mã SP: CV26

Xuất xứ: Scotland

Nồng độ: 40%

Thể tích: 700ml

Tuổi/Hạng rượu:

Giá tham khảo: 3,600,000 VNĐ

A multi-sensorial affair: Introducing the Royal Salute Olfactory Studio  Experience


Royal Salute Snow Polo Edition - The Bottled DogRoyal Salute Whisky Unveils 21 Year Old Snow Polo Edition