CHIVAS
RƯỢU CHIVAS NHẬT 18 NĂM - JAPANESE OAK FINISH - 1000 ml / 48%
2,550,000
Rượu Chivas 21 - The Richard Quinn Edition - Royal Salute - 700ml / 40%
5,400,000
RƯỢU CHIVAS 21 NĂM MALTS BLEND - 700 ml / 40%
0
RƯỢU ROYAL SALUTE 21 NĂM SNOW POLO EDITION - 700ml / 40%
4,000,000
RƯỢU ROYAL SALUTE 21 BEACH POLO EDITION - 700ml / 40%
0
RƯỢU CHIVAS 15 NĂM - HỘP QUÀ - 700ml / 40%
1,250,000
RƯỢU CHIVAS 12 NĂM - HỘP QUÀ 2023 - 700ml / 40%
760,000
RƯỢU CHIVAS 21 NĂM - ROYAL SALUTE - 700ml / 40%
2,550,000
RƯỢU CHIVAS 18 - BLUE SIGNATURE - 750ML / 40%
1,700,000
RƯỢU CHIVAS 18 BLUE SIGNATURE - HỘP QUÀ 2023 - 700ML / 40%
1,820,000
RƯỢU CHIVAS 18 NĂM - HỘP ĐƠN - 700ML / 40%
1,350,000