CHIVAS
RƯỢU CHIVAS 15 NĂM - HỘP QUÀ 2020 - 700ml / 40%
1,150,000
RƯỢU CHIVAS 12 NĂM - HỘP QUÀ 2020 - 700ml / 40%
680,000
RƯỢU CHIVAS 21 NĂM - HỘP QUÀ 2020 - 700ML / 40%
2,900,000
RƯỢU CHIVAS 18 NĂM - HỘP QUÀ 2020 - 700ML / 40%
1,380,000
RƯỢU CHIVAS 18 BLUE SIGNATURE - HỘP QUÀ 2020 - 750ML / 40%
1,630,000
RƯỢU CHIVAS 21 NĂM - THE SIGNATURE BLEND - 700ml / 40%
2,150,000
RƯỢU CHIVAS 18 BLUE SIGNATURE - HỘP QUÀ 2019 - 750ML / 40%
1,600,000
RƯỢU CHIVAS 18 - BLUE SIGNATURE - 750ML / 40%
1,450,000
RƯỢU CHIVAS 18 NĂM - HỘP 2019 - 700ML / 40%
1,150,000
RƯỢU CHIVAS 21 NĂM - 3000ML / 40%
12,900,000
RƯỢU CHIVAS ĐĨA BAY - 750ML / 40%
1,350,000
RƯỢU CHIVAS 21 NĂM - 1000ML / 40%
3,100,000
RƯỢU CHIVAS 12 NĂM - HỘP QUÀ 2019 - 750ML / 40%
680,000