WHISKY NHẬT KHÁC
RƯỢU NIKKA TAKETSURU PURE MALT - 700ML / 43%Vol
3,250,000
RƯỢU NIKKA COFFEY GRAIN - 700ML / 45%Vol
3,700,000
RƯỢU NIKKA WHISKY FROM THE BARREL - 500ML / 51,4%
2,300,000
RƯỢU NIKKA SINGLE MALT MIYAGIKYO - 700ML / 45%Vol
4,600,000
RƯỢU AKASHI - WHITE OAK - 500ML / 40%
950,000
RƯỢU NIKKA COFFEY MALT WHISKY - 700ML / 45%Vol
3,700,000
RƯỢU MARS WHISKY IWAI TRADITION - 750ML / 40%
2,100,000
RƯỢU NIKKA SINGLE MALT YOICHI - 700ML / 48%Vol
4,600,000
RƯỢU AKASHI RED - 500ML / 40%
620,000