Bia thủ công ( Bia Craft )
Bia Seefahrer Premium Hoàng Sa Special 6% – Lon 330ml – Thùng 24 Lon
450,000
Bia Seefahrer Smoky 4.9% – Chai 330ml – Thùng 24 Chai
880,000
Bia Seefahrer Trappist Ale 6.4% – Chai 330ml – Thùng 24 Chai
880,000
Bia Rooster Blonde 5% – Lon 330ml – Thùng 24 Lon
864,000
Bia Rooster Pale 6% – Lon 330ml – Thùng 24 Lon
912,000
Bia Bia Hoprizon Gió Biển Sea Breeze 6.2% – Chai 330ml – Thùng 24 Chai
1,096,000
Bia Hoprizon Turning Tide White Stout 10% – Chai 330ml – Thùng 24 Chai
0
Bia Hoprizon Mắt Bão Storm Eye 7% – Chai 330ml – Thùng 24 Chai
1,284,000
Bia Hoprizon Ra Khơi Full Sail 5% – Chai 330ml – Thùng 24 Chai
1,096,000
Bia Rooster Dark 5% – Lon 330ml – Thùng 24 Lon
912,000
Bia Seefahrer B49 IPA 6.65% – Chai 330ml – Thùng 24 Chai
990,000
Bia Seefahrer Inspirator 8.8% – Chai 330ml – Thùng 24 Chai
990,000
Bia Seefahrer Premium Hoàng Sa Special 6% – Chai 330ml – Thùng 24 Chai
950,000
Bia Seefahrer Premium Trường Sa Special 6.4% – Chai 330ml – Thùng 24 Chai
950,000
Bia Seefahrer Premium Trường Sa Special 6.4% – Lon 330ml – Thùng 24 Lon
450,000