RƯỢU SAKE - SOJU - RƯỢU MƠ
RƯỢU CHOYA - MƠ XANH - 720 ml / 14%
380,000
RƯỢU SAKE NISHINOSEKI GOLD - 1800 ml / 15%
1,100,000
RƯỢU SAKE MẶT TRỜI ĐỎ TAKARA - VẢY VÀNG - 1.800 ml / 15%
1,100,000
RƯỢU SAKE NISHINOSEKI HANA BARREL - 1.800 ml / 15%
1,400,000
RƯỢU SAKE MẶT TRỜI ĐỎ TAKARA - 1.800 ml / 15%
950,000
RƯỢU MƠ VẢY VÀNG KIKKOMAN - 500 ml / 13%
380,000
RƯỢU CHOYA SINGLE YEAR - MƠ VÀNG - 650 ml / 15%
400,000
Rượu Jinro Soju Green Grape 13% – Chai 360ml – Thùng 20 Chai
1,100,000
Rượu Jinro Soju Grapefruit 13% – Chai 360ml – Thùng 20 Chai
1,100,000
Rượu Soju Chum Churum Peach 12% – Chai 360ml – Thùng 20 Chai
1,300,000
Rượu Jinro Soju Plum 13% – Chai 360ml – Thùng 20 Chai
1,100,000
Rượu Soju Chum Churum Yougurt 14% – Chai 360ml – Thùng 20 Chai
1,300,000
Rượu Jinro Soju Strawberry 13% – Chai 360ml – Thùng 20 Chai
1,100,000
Rượu Jinro Soju Chamisul 13% – Chai 360ml – Thùng 20 Chai
1,160,000
Rượu Soju Chum Churum Blueberry 12% – Chai 360ml – Thùng 20 Chai
1,300,000