TEQUILA
RƯỢU TEQUILA SAUZA GOLD - 700 ml / 38%
480,000
RƯỢU TEQUILA SAUZA SILVER - 700 ml / 40%
420,000
RƯỢU TEQUILA MEZCAL CREYENTE - 700 ml / 40%
1,000,000
RƯỢU TEQUILA 1800 COCONUT - 750 ml / 35%
1,050,000
RƯỢU TEQUILA 1800 REPOSADO - 750 ml / 40%
1,400,000
RƯỢU TEQUILA 1800 ANEJO - 750ML / 40%
1,500,000
RƯỢU TEQUILA OLMECA - 750ML / 43%
430,000
RƯỢU TEQUILA GRAN PATRON BURDEOS - 750 ml / 40%
0
RƯỢU TEQUILA JOSE CUERVO - SILVER - 750ML / 40%
360,000
RƯỢU TEQUILA JOSE CUERVO - GOLD - 750ML / 38%
320,000
RƯỢU TEQUILA PATRON XO CAFE - 750ml / 35%
970,000
RƯỢU TEQUILA PATRON - SILVER - 750ML / 40%
1,250,000
RƯỢU TEQUILA PATRON - RESPOSADO - 750ML / 40%
1,500,000
RƯỢU TEQUILA PATRON - ANEJO - 750ML / 40%
1,800,000
RƯỢU TEQUILA DON JULIO - RESPOSADO - 750ML / 38%
1,950,000